שלום ,

בעמוד זה תוכלו לבצע סימולציות ולבדוק את התאמתכם לקבלת הלוואה מקרנות תשרי

חשוב לציין כי זו סימולציה בלבד, ואינה מחייבת, הנתונים הסופיים כגון גובה הריבית וכתוצאה מכך ההחזר החודשי יקבעו על ידי צוות קרנות תשרי לאחר חיתום מלא של הלווים.

במידת הצורך, תוכלו להדפיס הצעה משוערת, ולכן חשוב שכל הנתונים יוכנסו למודל על מנת שנוכל לתת לכם הדמיה קרובה למציאות ככל שניתן.

ההלוואות מקרנות תשרי בשלב זה לדירות חדשות מקבלן (פרויקטים עם חוק ערבות מכר)

(לרבות תלושי שכר, הכנסות נטו כעצמאי, תשלומי אברך, קצבאות, הכנסות משכירות ואף שכירות עתידית).
החזרים והוצאות ברמה החודשית :
כגון שכירות יוצאת ו/או הוצאות קבועות נוספות

 

החברה בעלת רשיון מורחב למתן אשראי מאת רשות שוק ההון בטוח וחסכון | מתן האשראי, לרבות תנאיו ותנאי הבטחונות כפופים להחלטה
בלעדית של החברה בהתאם למדיניות החברה | אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

קרנות תשרי משכנתאות חרדים